ROY - A little bit of history!

År 1396
Background story
Kvarnbyn

Kvarnbyn i Mölndal är själva ursprunget till staden Mölndal. Namnet Mölndal nämns första gången 1396. “Mölna” är det gamla ordet för vattendriven kvarn, och Mölndal betyder kvarndalen. Malningen av mjöl har pågått sedan 1200-talet då det stora kvarnfallet med ca. 45 meters höjd utnyttjades tidigt för malning.

Proviant
Fiske

Utöver mjöl fanns det även gott om lax och ål. I Mölndals strömmar har fiske bedrivits sedan urminnes tider. Förutom en kort tid i riddaren Abraham Tjurhuvuds händer under den danska ockupationen av trakten har fisket arrenderats ut till lokala företagare.

År 1780
Bröderna Roy
Roy was here

John Roy med sina två bröder utvandrade från Stirling i Skottland och bosatte sig i Mölndal 1780. Där gifte han sig med Länsman Bruhns dotter Sophia Margaretha och dom fick tillsammans sonen Charles.

John Roy som var en mycket miljömedveten och ekonomisk Skotte och 1803 köper han Skogvaktare Lars Swenssons vattendrivna kvarn. John Roy sätter genast igång produktionen av bröd i det som sedan kom att kallas, “Royens kvarn”. John Roy byggde även det stora huset ”kvarnbygården” åt sin familj, vilket idag är det äldsta bevarade huset i Mölndal.

Tidigt 1800-tal
En kvarn säljs
Mölndals Robin Hood?

Skogvaktaren Lars Swensson, vars kvarn såldes till John Roy, ägde och arrenderade flera områden i Mölndal och Göteborg under tidigt 1800-tal, och var utsedd av kungen att vakta Slottsskogen i Göteborg för att förhindra smuggling. Enligt sägnen var Lars Swensson i själva verket själv en storsmugglare, vilket bland annat beskrivs i romanen, ”Smugglarens dotter” (1877).

År 2021
Comeback!
Traditionen förs vidare

Vid faderns död 1825 tog sonen Charles Roy över kvarnrörelsen och verksamheten drevs under flera generationer. Bröderna fick namnge “Royens trappor” och “Royens Gata”, vilka leder ner till Hotel Mölndals Bro och Roy Restaurant Cafe & bar. Fastigheten uppfördes 1928 som Mölndals första skyskrapa - den tidens byggnader var framförallt en- och tvåplanshus – samma år öppnade restaurangen och caféet och är idag Mölndals äldsta restaurang.

Facebook
Instagram